Danijel Iveta

Danijel Iveta

Freelancer sam u području dizajna interijera i grafičkog dizajna s više od 20 godina iskustva. Do sada sam uspješno izveo veliki broj interijera kako za privatne osobe i/ili obitelji, tako i interijera javne namjene. Personalizirani pristup u projektiranju i izrada projektnih zadataka od samom koncepta, do izrade projektnog rješenja sve do nadzora nad izvedbom. U mom pristupu prema klijentu na prvome je mjestu razgovor, promišljanje i usuglašavanje ideja…

DanConcept podrazumijeva uređenje interijera te grafički i produkt dizajn različitih namjena. Od koncepta i projektiranja kompleksnih interijera kao što su obiteljske kuće, stanovi, barovi do manjih zadataka kao što su ‘makeover’. U grafičkom dizajnu diapazon rada je velik; od knjiga, cd izdanja, plakata, flayera, vizualnih identiteta do izrade web stranica… sve ovisi o naručitelju i njegovim željama, a sloboda izražaja u ovom dijelu je mnogo veća. U grafičkom dijelu rada surađujem uspješno s mnogim institucijama za koje već niz godina radim grafičku pripremu različitih namjena. 

More than 20 years of experience as a freelance graphic and interior designer. So far, he has completed a large number of interiors, both for private individuals and/or families and for public purposes. Personalized approach to project task design and creation, from the initial concept to the creation of the project solution and supervision of execution. Conversation, thinking, and harmonizing ideas come first in my approach to the client…

DanConcept encompasses interior design as well as graphic and product design for a variety of purposes. From complex interior design projects such as family homes, apartments, and bars to smaller tasks such as makeovers. The scope of work in graphic design is broad; from books and CD editions to various posters, flyers, visual identities, and website creation… everything is dependent on the client and his wishes, and the freedom of expression in this area is much greater. In the graphic aspect of my work, I successfully collaborate with many institutions for whom I have been preparing graphics for various purposes for many years.

Charlotte Moss

“An empty room is a story waiting to happen, and you are the author.”

grafički dizajn_graphic design

knjige_ books

cd izdanja_ cds

vizualni identiteti_ logos

Salvador Dalí

“Have no fear of perfection – you’ll never reach it.”

plakati i brošure_ posters & brochures

web stranice_ web pages

digitalna umjetnost i produkt dizajn_ digital art & product design

Charles Eames

“Recognizing the need is the primary condition for design.”

dizajn interijera_interior design

koncepti_ concepts

projekti_ projects

preobrazbe_ makeovers

Danijel Iveta          +385 (0) 99 546 19 54           info@danconcept.eu

Designed by DanConcept | Copyright © 2023 Danijel Iveta. All rights reserved.